fbpx Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 106/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 listopada 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm), § 22 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063) oraz § 41 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się co następuje;

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do przestrzegania zasad określonych Regulaminem, o którym mowa w § 1.

 

§ 3.

Traci zarządzenie nr 8/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2017 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin premiowania268.44 KB
Plik Załącznik nr 112.83 KB
Plik Załącznik nr 217.45 KB
PDF icon Kopia do wydruku159.31 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim