fbpx Status prawny | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Status prawny

Uniwersytet Gdański jest akademicką uczelnią publiczną.
Został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 49).
Uniwersytet Gdański posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Gdańsk. 
 
Uniwersytet Gdański działa na podstawie:
  • ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.)
  • ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 roku, Nr .65, poz. 595 ze zm.)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

 

Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: śr., 08.10.2014 r., 14:45
Data publikacji: śr., 08.10.2014 r., 10:17