fbpx Usługi edukacyjne | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Usługi edukacyjne

Studia wyższe

Studia doktoranckie

Studia podyplomowe

Kursy specjalistyczne i szkolenia

  • strona w przygotowaniu

Opłaty za usługi edukacyjne

Zarządzenie Rektora

52/R/18

2018-04-27

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Rektora

48/R/18

2018-04-24

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Rektora

29/R/18

2018-03-08

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Rektora

57/R/17

2017-06-07

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora

40/R/17

2017-04-25

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora

39/R/17

2017-04-25

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora

29/R/17

2017-04-03

w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Gdańskim

Uchwała Senatu

19/15

2015-03-26

 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności

Zarządzenie Rektora

134/R/16

2016-12-16

w sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim studentów i doktorantów

 

Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: pt., 27.07.2018 r., 10:30
Data publikacji: śr., 08.10.2014 r., 13:22