fbpx Instrukcja zabezpieczania mienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz ustalania odpowiedzialności za to mienie | Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja zabezpieczania mienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz ustalania odpowiedzialności za to mienie

Zarządzenie nr 2/K/21
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
18 marca 2021 roku
w sprawie Instrukcji zabezpieczania mienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz ustalania odpowiedzialności za to mienie

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 18 marca 2021 roku

Na podstawie art. 114-127 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz § 90 ust. 4 i § 147 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Wprowadza się Instrukcję zabezpieczenia mienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz ustalania odpowiedzialności za to mienie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji, o której mowa w ust. 1 sprawuje Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenia nr 6/K/11 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie Instrukcji zabezpieczenia mienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz ustalania odpowiedzialności za to mienie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
mgr Jacek Jętczak

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 marca 2021 roku, 13:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Instrukcja zabezpieczania mienia Uniwersytetu Gdańskiego oraz ustalania odpowiedzialności za to mienie