fbpx Regulamin Centrum Języków Obcych  | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Centrum Języków Obcych 

Zarządzenie nr 33/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 marca 2022 roku
w sprawie Regulaminu Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 10 marca 2022 roku

Na podstawie § 59 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 95/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 maja 2022 roku, 14:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Centrum Języków Obcych