fbpx Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 51/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 marca 2021 roku
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 30 marca 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 34 ust. 1 i ust.2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1 sprawuje Kanclerz.

 

§ 3.

Tracą moc zarządzenia:
1 )zarządzenie nr 44/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim;
2) zarządzenie nr 2/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne uwagi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 marca 2021 roku, 15:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim