fbpx Zarządzenie nr 44/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 44/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 44/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 maja 2019 roku
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 maja 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1 sprawuje Kanclerz.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 66/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku202.89 KB
Plik Załącznik nr 5 do Regulaminu: Oświadczenie dotyczące sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia22.24 KB
Plik Załącznik nr 6 do Regulaminu: Aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne - Wskazówki32.32 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 7 do Regulaminu: Dokumenty wszczęcia postępowania o zamówienia publiczne64 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 7 do Regulaminu: Dokumenty wszczęcia postępowania o zamówienia publiczne wszczynane z inicjatywy DZP63.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 9 do Regulaminu: Wykaz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do prowadzenia rejestru zamówień publicznych74.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 10 do Regulaminu: Protokół z rozeznania rynku51 KB
Plik Załącznik nr 11 do Regulaminu: Harmonogram planowanych do udzielenia zamówień publicznych16.41 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego119 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1a do Regulaminu: Wskazanie podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego dla zamówienia z wolnej ręki64 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1b do Regulaminu: Wskazanie uzasadnienia faktycznego dla zamówienia, wyłączonego ze stosowania ustawy Pzp art. 4d56.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2 do Regulaminu: Oświadczenie do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art 67 36.5 KB
Plik Załącznik nr 3 do Regulaminu: Wskazówki dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia28.95 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 4 do Regulaminu: Oświadczenie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia37.5 KB
PDF icon REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM533.34 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 stycznia 2020 roku, 10:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny