fbpx Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 118/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 października 2022 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 3 października 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 51 ust. 4 i 12, § 70 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) i § 59 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego UG z dnia 21 grudnia 2020 roku (ze zm.), w związku z pozytywną opinią Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września 2022 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Regulamin, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 1 października 2022 roku.
  2. Dostosowanie zadań jednostek organizacyjnych oraz stosunków pracy pracowników nastąpi zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 148/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 grudnia 2022 roku, 8:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego