fbpx Regulamin Samorządu Doktorantów | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Samorządu Doktorantów

Zarządzenie nr 83/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 maja 2021 roku
w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
piątek, 28 maja 2021 roku

Na podstawie art. 110 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) – zarządza się, co  następuje:

 

§ 1.

1. Stwierdza się zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego uchwalonego przez Radę Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w trybie głosowania korespondencyjnego w dniach 19 – 26 kwietnia 2021 roku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ze statutem uczelni.
2. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 104/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 października 2022 roku, 13:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Samorządu Doktorantów