fbpx Regulamin Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 105/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 lipca 2021 roku
w sprawie Regulaminu Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 8 lipca 2021 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) w związku z § 48 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 148/R/20 Rektora UG z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w § 1 sprawuje Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 lipca 2021 roku, 11:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego