fbpx Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 148/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 października 2021 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 5 października 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 106/R/16 Rektora UG z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 10:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny

 

Subskrybuj RSS - Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego