fbpx Regulamin przyznawania nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin przyznawania nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

Zarządzenie nr 17/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 lutego 2021 roku
zmieniające zarządzenie Rektora UG w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 5 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Regulamin nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza ustanowionej zarządzeniem nr 3/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lutego 2021 roku, 10:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin przyznawania nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza