fbpx Zarządzenie nr 116/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 3/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 116/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 3/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 116/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 grudnia 2018 roku
zmieniające zarządzenie nr 3/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku ze zm. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie przyznawania Nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3/R/07 Rektora UG z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (ze zm.), § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Kandydatem do nagrody może być także nauczyciel akademicki, zatrudniony poza wydziałem (np. lektor lub instruktor). Samorząd studentów na zasadach określonych w ust. 1. wskazuje z własnej inicjatywy jednego kandydata z Centrum Języków Obcych lub Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz