fbpx Zarządzenie nr 3/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 3/R/07
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 stycznia 2007 roku
w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w 60 rocznicę ukończenia studiów przez pierwszych absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, ustanawia nagrodę „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

2. Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

3. Nagrodą im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza będą honorowani najlepsi nauczyciele akademiccy UG, dydaktycy cieszący się szacunkiem i uznaniem całej społeczności akademickiej.

4. Regulamin przyznawania nagrody, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik, będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz