fbpx Zarządzenie nr 58/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Rektora UG nr 3/R/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 58/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Rektora UG nr 3/R/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 58/R/09
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Rektora UG nr 3/R/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie przyznawania Nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 3/R/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia na Uniwersytecie Gdańskim nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, wprowadza się następujące zmiany:

1)
§ 2 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:
„Dziekani wydziałów w porozumieniu z właściwymi wydziałowymi radami samorządu studentów zgłaszają w terminie do dnia 15 lutego każdego roku po jednym kandydacie do nagrody spośród dydaktyków cieszących się szacunkiem i uznaniem całej społeczności akademickiej. Zgłoszenie zawiera szczegółowe uzasadnienie wniosku.”

2)
§ 3 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:
„Rektor Uniwersytetu Gdańskiego powołuje Komisję złożoną z 4 nauczycieli akademickich, 3 studentów i 1 doktoranta”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku77.05 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz