fbpx Regulamin Biblioteki  | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Biblioteki 

Uchwała nr 49/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 listopada 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 października 2022 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.)
– uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1. Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdza Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, uchwalony przez Radę Biblioteczną UG w dniu 10 października 2022 roku.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała nr 3/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku98.34 KB
PDF icon REGULAMIN BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO462.98 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 listopada 2022 roku, 9:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Biblioteki