fbpx Regulamin Biblioteki  | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Biblioteki 

Uchwała nr 3/07
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 stycznia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdza Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, uchwalony przez Radę Biblioteczną UG w dniu 9 stycznia 2007 roku. Regulamin stanowi załącznik, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora UG nr 23/R/88 z dnia 30 września 1988 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Głównej UG.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Załączniki

ZałącznikWielkość
Plik Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego61.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Biblioteki