fbpx Regulamin Pracy | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Pracy

Zarządzenie nr 62/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 czerwca 2019 roku
w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku
Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) z uwzględnieniem art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) – zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadza się Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzony zarządzeniem nr 98/R/17 Rektora UG z dnia 2 października 2017 roku ze zm.
 
§ 3.
Z uwzględnieniem art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) Regulamin wchodzi w życie 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 26 i § 60 ust. 2 Regulaminu, które wchodzą w życie po wprowadzeniu Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Gdańskim.
 
 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku226.94 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1e: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora zwyczajnego (pr. dydaktyczny)59.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1f: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora uczelni (pr. dydaktyczny)60 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1g: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko adiunkta (pr. dydaktyczny)60 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1h: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko asystenta (pr. dydaktyczny)58.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1i: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko wykładowcy (pr. dydaktyczny)59.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1j: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko lektora (pr. dydaktyczny)57.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1k: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko instruktowa (pr. dydaktyczny)57 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1l: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora zwyczajnego (pr. badawczy)63 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1m: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora uczelni (pr. badawczy)63 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1n: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko adiunkta (pr. badawczy)62 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1o: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko asystenta (pr. badawczy)61.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1p: Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim - stanowisko kierownicze46.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1r: Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 46 KB
Plik Załącznik nr 2a: Wzór sprawozdania z odbytego urlopu naukowego16.42 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2b: Wzór wniosku o płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań43 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2c: Wzór wniosku o płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej40.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2d: Wzór wniosku o płatny urlop naukowy na wyjazd zagraniczny42.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 3: Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko86 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1c: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - na stanowisku profesora uczelni (pr. badawczo-dydaktyczny)66 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1c: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - na stanowisku adiunkta (pr. badawczo-dydaktyczny)67.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1d: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko asystenta (pr. badawczo-dydaktyczny)63.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1a: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora zwyczajnego (pr. badawczo-dydaktyczny)66.5 KB
PDF icon Regulamin Pracy UG977.49 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 listopada 2019 roku, 9:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Pracy