fbpx Zarządzenie nr 1/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 1/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) z uwzględnieniem art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 62/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku, § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku nauczyciel dołącza zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego albo odpis uchwały rady dyscypliny naukowej o wyznaczeniu promotora lub promotorów oraz wykaz dorobku naukowego.”.

 

§ 2.

Z uwzględnieniem art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 stycznia 2020 roku, 9:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny