Zarządzenie nr 62/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 62/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 czerwca 2019 roku
w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku
Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) z uwzględnieniem art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) – zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadza się Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc Regulamin Pracy Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzony zarządzeniem nr 98/R/17 Rektora UG z dnia 2 października 2017 roku ze zm.
 
§ 3.
Z uwzględnieniem art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) Regulamin wchodzi w życie 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 26 i § 60 ust. 2 Regulaminu, które wchodzą w życie po wprowadzeniu Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Gdańskim.
 
 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku226.94 KB
PDF icon Regulamin Pracy UG977.61 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1a: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora zwyczajnego (pr. badawczo-dydaktyczny)67 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1b: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora uczelni (pr. badawczo-dydaktyczny)67 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1c: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko adiunkta (pr. badawczo-dydaktyczny)68.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1d: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko asystenta (pr. badawczo-dydaktyczny)64.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1e: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora zwyczajnego (pr. dydaktyczny)59.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1f: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora uczelni (pr. dydaktyczny)60 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1g: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko adiunkta (pr. dydaktyczny)60 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1h: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko asystenta (pr. dydaktyczny)58.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1i: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko wykładowcy (pr. dydaktyczny)59.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1j: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko lektora (pr. dydaktyczny)57.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1k: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko instruktowa (pr. dydaktyczny)57 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1l: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora zwyczajnego (pr. badawczy)63 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1m: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko profesora uczelni (pr. badawczy)63 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1n: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko adiunkta (pr. badawczy)62 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1o: Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego - stanowisko asystenta (pr. badawczy)61.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1p: Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim - stanowisko kierownicze46.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1r: Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 46 KB
Plik Załącznik nr 2a: Wzór sprawozdania z odbytego urlopu naukowego16.42 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2b: Wzór wniosku o płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań43 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2c: Wzór wniosku o płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej40.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 2d: Wzór wniosku o płatny urlop naukowy na wyjazd zagraniczny42.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 3: Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko86 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 lipca 2019 roku, 11:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli