fbpx Regulamin Samorządu Studentów | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Samorządu Studentów

Zarządzenie nr 125/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 grudnia 2019 roku
w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 18 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 110 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Stwierdza się zgodność Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego uchwalonego przez Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 18 grudnia 2019 roku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ze statutem uczelni.
  2. Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 18 grudnia 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 stycznia 2020 roku, 8:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny

 

Subskrybuj RSS - Regulamin Samorządu Studentów