fbpx Zarządzenie nr 45/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie ujednoliconego tekstu uchwały nr 64/14 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 45/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 kwietnia 2018 roku
w sprawie ujednoliconego tekstu uchwały nr 64/14 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

 

 

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w  sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/14 z dnia 30 października 2014 r., nr 18/15 z dnia 26 marca 2015 r., nr 29/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r., nr 51/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., nr 28/16 z dnia 23 czerwca 2016r., nr 37/16 z dnia 29 września 2016r., nr 47/16 z dnia 24 listopada 2016r., nr 32/17 z dnia 25 maja 2017r., nr 43/17 z dnia 22 czerwca 2017r., nr 57/17 z dnia 28 września 2017r.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 64/14 - Tekst ujednolicony247.65 KB
Plik Załącznik nr 1: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów stacjonarnych28.26 KB
Plik Załącznik nr 2: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla studentów studiów niestacjonarnych28.99 KB
Plik Załącznik nr 3: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich26.94 KB
Plik Załącznik nr 4: UMOWA o warunkach odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów niestacjonarnych studiów doktoranckich28.22 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 5: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie ratalnym60 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 5a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, finansowane w systemie całościowym, rocznym lub semestralnym, słuchaczowi ze środków podmiotu trzecieg64.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 6: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla słuchaczy studiów podyplomowych wnoszących opłatę w systemie całościowym rocznym lub semestralnym66 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 6a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, finansowane w systemie ratalnym słuchaczowi ze środków podmiotu trzeciego63 KB
Plik Załącznik nr 7a: Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich / o warunkach odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz19.94 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 8: Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim39.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 9: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń67.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 9a: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański, związane z prowadzeniem kursów dokształcających lub szkoleń, finansowane uczestnikowi kursu lub szkolenia ze środków podmiotu trzeciego79.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 10: Aneks do umowy o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański44 KB
Plik Załącznik nr 11: Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich/ o warunkach odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich ora26.59 KB
Plik Załącznik nr 12: UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański związane z przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się dla kandydatów na studia25.5 KB
PDF icon Kopia do wydruku160.35 KB
Plik English - Annex: Annex 1: CONTRACT concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to full-time students24.59 KB
Plik English - Annex: Annex 2: CONTRACT concerning conditions for payment for extramural university courses of study and educational services rendered by the University of Gdańsk to extramural students26.06 KB
Plik English - Annex: Annex 3: CONTRACT concerning conditions for payment for educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of full-time courses of doctoral study25.1 KB
Plik English - Annex: Annex 4: CONTRACT on conditions for payment for extramural university courses of doctoral study and educational services rendered by the University of Gdańsk to doctoral students of extramural doctoral studies26.11 KB
Microsoft Office document icon English - Annex: Annex 5: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services at the University of Gdańsk rendered to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in installments74 KB
Plik English - Annex: Annex 5a: CONTRACT concerning conditions for payment of educational services rendered by the University of Gdańsk for postgraduate (non-degree) studies financed for the participant in total, annually, or by the semester with funds from a third party27.82 KB
Microsoft Office document icon English - Annex: Annex 6: CONTRACT regarding conditions for payment for educational services at the University of Gdańsk rendered to Participants of postgraduate (non-degree) studies who pay fees in full, annually, or by semester76 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz