fbpx Zarządzenie nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 38/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 kwietnia 2020 roku
w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 1 kwietnia 2020 roku

zostało uchylone przez

zostało zmienione przez

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 33 Regulaminu wynagradzania pracowników UG stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się następujące wzory wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim:

1) wzór wniosku o przyznanie wynagrodzenia specjalnego (dodatku) – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) wzór wniosku o cofnięcie dodatku zadaniowego – załącznik nr 2a do niniejszego zarządzenia;

4) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w komisji habilitacyjnej – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za postępowanie w przewodzie doktorskim – załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

6) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za recenzje w przewodach o nadanie stopnia / tytułu naukowego – załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

7) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za realizację praktyk studenckich – załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;

8) wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej – załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;

9) wzór formularza listy wypłat za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich UG – załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;

10) wzór wniosku o przyznanie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia;

11) wzór wniosku o cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – załącznik nr 9a do niniejszego zarządzenia;

12) wzór formularza ewidencji czasu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia – załącznik nr 9b do niniejszego zarządzenia;

13) wzór wniosku o przyznanie premii dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia;

14) wzór wniosku o pozbawienie pracownika premii regulaminowej – załącznik nr 10a do niniejszego zarządzenia;

15) wzór wniosku o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczyciela akademickiego – załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;

16) wzór wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich – załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;

17) wzór wniosku o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Hasło dostępu do załączników dostępne w Biurze Organizacji i Legislacji UG

Załączniki

ZałącznikWielkość
Plik Załącznik nr 1: wzór wniosku o przyznanie wynagrodzenia specjalnego (dodatku)43.5 KB
Plik Załącznik nr 2: wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego32.5 KB
Plik Załącznik nr 2a: wzór wniosku o cofnięcie dodatku zadaniowego26.5 KB
Plik Załącznik nr 3: wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w komisji habilitacyjnej27 KB
Plik Załącznik nr 4: wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za postępowanie w przewodzie doktorskim26.5 KB
Plik Załącznik nr 5: wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za recenzje w przewodach o nadanie stopnia / tytułu naukowego26.5 KB
Plik Załącznik nr 6: wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za realizację praktyk studenckich26.5 KB
Plik Załącznik nr 7: wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej 26.5 KB
Plik Załącznik nr 8: wzór formularza listy wypłat za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich20.5 KB
Plik Załącznik nr 9: wzór wniosku o przyznanie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych22.5 KB
Plik Załącznik nr 9a: wzór wniosku o cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych22.5 KB
Plik Załącznik nr 9b: wzór formularza ewidencji czasu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia28 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 11: wzór wniosku o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczyciela akademickiego 29.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 12: wzór wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich38.5 KB
Microsoft Office document icon Załącznik nr 13: wzór wniosku o przyznanie nagrody Rektora UG dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim27 KB
Plik Załącznik nr 10a: wzór wniosku o pozbawienie pracownika premii regulaminowej18.57 KB
Plik Załącznik nr 10: wzór wniosku premiowego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim14.13 KB
PDF icon Kopia do wydruku543.89 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lipca 2023 roku, 11:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny