fbpx Zarządzenie nr 85/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 85/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 sierpnia 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 20 sierpnia 2020 roku

Na podstawie § 34 ust. 2 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim załączniki:

  1. załącznik nr 3 „Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za udział w komisji habilitacyjnej”;
  2. załącznik nr 4 „Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za postępowanie w przewodzie doktorskim”;
  3. załącznik nr 5 „Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za recenzje w przewodach o nadanie stopnia / tytułu naukowego”;
  4. załącznik nr 9 „Wniosek o przyznanie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych”;
  5. załącznik nr 9a „Wniosek o cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych”

– otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Formularze i wnioski złożone według wzorów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują moc.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 sierpnia 2023 roku, 10:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny