fbpx Zarządzenie nr 150/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 150/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 grudnia 2020 roku
zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 22 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 33 Regulaminu wynagradzania pracowników UG stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim załącznik nr 9b „Ewidencja czasu pracy pracowników otrzymujących dodatki za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Formularze złożone według wzorów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują moc.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 sierpnia 2023 roku, 10:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło