fbpx Zarządzenie nr 137/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 137/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 grudnia 2016 roku
w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 800) w związku z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) oraz art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 24/R/07 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 3.

Nadzór nad postanowieniami Regulaminu sprawuje Kanclerz.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz