fbpx Zarządzenie nr 24/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 24/R/07
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 marca 2007 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

zostało uchylone przez

zostało zmienione przez

zostało ujednolicone przez

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) w związku z art. 157, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79 , poz. 234 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 14/R/05 Rektora UG z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz