fbpx Zarządzenie nr 88/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 88/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lipca 2015 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 200a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się:

1)      Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, określający tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim;

2)      szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 70/R/14 Rektora UG z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego i przyznawania środków finansowych z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prorektor ds. Studenckich

prof. UG, dr hab. Józef A. Włodarski

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz