fbpx Zarządzenie nr 70/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego i przyznawania środków finansowych z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 70/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego i przyznawania środków finansowych z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawieart. 200 a ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1581) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego i przyznawania środków finansowych z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 39/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększenia doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz