fbpx Uchwała nr 2/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 2/14
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 stycznia 2014 roku
w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w związku z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 roku, poz. 131) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała nr 30/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2014 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 października 2019 roku, 15:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz