fbpx Uchwała nr 48/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 48/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 48/17
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Studiów Podyplomowych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia 30 stycznia 2014 r. (ze zm.), § 4 otrzymuje brzmienie:

„Studia podyplomowe tworzy Rektor na wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia.”

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku110.52 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz