fbpx Uchwała nr 30/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 30/12
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 kwietnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w związku z: art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała nr 28/08 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku62.34 KB
PDF icon Regulamin Studiów Podyplomowych1.35 MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz