fbpx Zarządzenie nr 93/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 października 2019 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 93/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
22 października 2019 roku
w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 22 października 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 16 Statutu UG z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 października 2019 roku, 15:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny