fbpx Zarządzenie nr 63/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 63/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 63/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

zostało uchylone przez

zostało zmienione przez

zostało ujednolicone przez

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 sprawuje Prorektor ds. Studenckich.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora UG nr 51/R/07 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 października 2019 roku, 9:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz