fbpx Uchwała nr 42/06 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 42/06 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 42/06
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 czerwca 2006 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

została uchylona przez

została zmieniona przez

została ujednolicona przez

została zinterpretowana przez

została wprowadzona przez

uchyla

wykonuje

Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku z art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwala Statut Uniwersytetu Gdańskiego, który stanowi załącznik, będący integralną częścią niniejszej uchwały.
2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.

§ 2

Traci moc obowiązującą Statut UG z dnia 1 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Statut UG (tekst pierwotny)521.45 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 października 2019 roku, 9:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz