fbpx Regulamin przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 10/K/21
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 września 2021 roku
w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 października 2021 roku

Na podstawie § 147 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się:
1) Regulamin przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Regulamin mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) Procedurę windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 6/K/20 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
mgr Jacek Jętczak
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 lipca 2022 roku, 11:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Regulamin przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego