fbpx Zarządzenie nr 6/K/20 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 6/K/20
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 lipca 2020 roku
w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 1 października 2020 roku

Na podstawie § 147 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się:

 1. Regulamin przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim UG, stanowiący załącznik nr 1a
  do niniejszego zarządzenia,
 3. Wzór wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego lub pokoju jednoosobowego w domu studenckim UG, stanowiący załącznik nr 1b do niniejszego zarządzenia,
 4. Wzór wniosku o zamianę miejsca w domu studenckim UG, stanowiący załącznik nr 1c
  do niniejszego zarządzenia,
 5. Wzór wniosku o przyznanie miejsca/pokoju w domu studenckim UG w czasie wakacji, stanowiący załącznik nr 1d do niniejszego zarządzenia,
 6. Regulamin mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik
  nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 7. Procedurę windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 8. Wzór pisma – wezwanie do zapłaty (dotyczy osoby niemieszkającej już w domu studenckim), stanowiący załącznik nr 3a do niniejszego zarządzenia,
 9. Wzór pisma - wezwanie do zapłaty (dotyczy osoby nadal mieszkającej w domu studenckim), stanowiący załącznik nr 3b do niniejszego zarządzenia,
 10. Wzór pisma – pismo o cofnięciu przydziału w domu studenckim, stanowiący załącznik nr 3c
  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Traci moc obowiązującą zarządzenie Kanclerza UG nr 11/K/15 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Marta Mularczyk

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 września 2021 roku, 12:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny