fbpx Uchwała nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 86/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 czerwca 2019 roku
w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 205 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 292 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Regulamin Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określający organizację kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 lipca 2019 roku, 12:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny