fbpx Zarządzenie nr 78/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 78/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2022 roku
w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 31 maja 2022 roku

Na podstawie § 29 ust. 12 i § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze  zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się wykaz rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020-2024:
1) Rada Dyscypliny Archeologia;
2) Rada Dyscypliny Historia;
3) Rada Dyscypliny Filozofia;
4) Rada Dyscypliny Językoznawstwo,
5) Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo;
6) Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
7) Rada Dyscypliny Nauki o sztuce;
8) Rada Dyscypliny Matematyka;
9) Rada Dyscypliny Nauki fizyczne;
10) Rada Dyscypliny Nauki biologiczne,
11) Rada Dyscypliny Nauki chemiczne;
12) Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku;
13) Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse;
14) Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości;
15) Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
16) Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji;
17) Rada Dyscypliny Nauki prawne;
18) Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne;
19) Rada Dyscypliny Pedagogika;
20) Rada Dyscypliny Psychologia.

 

§ 2.

Ogłasza się skład osobowy rad dyscyplin naukowych, o których mowa w § 1, na okres do  końca kadencji 2020 – 2024:

1) Rada Dyscypliny Archeologia:
a) dr hab. Marcin Wąs, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Nicholas Sekunda,
c) prof. dr hab. Witold Świętosławski,
d) dr hab. Sławomir Jędraszek, prof. UG,
e) dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG,
f) dr hab. Joanna Pyzel, prof. UG,
g) dr Joanna Dąbal,
h) doktorantka mgr Dominika Leśniewska;
 
2) Rada Dyscypliny Historia:
a) dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,
c) prof. dr hab. Igor Hałagida,
d) prof. dr hab. Edmund Kizik,
e) prof. dr hab. Rafał Kubicki,
f) prof. dr hab. Beata Możejko,
g) prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski,
h) dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG,
i) dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG,
j) dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG,
k) dr hab. Barbara Klassa, prof. UG,
l) dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG,
m) dr hab. Michał Kosznicki, prof. UG,
n) dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG,
o) dr hab. Gabriela Majewska, prof. UG,
p) dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG,
q) dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG,
r) dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG,
s) dr hab. Anna Paner, prof. UG,
t) dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG,
u) dr hab. Przemysław Różański, prof. UG,
v) dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG,
w) dr hab. Marek Smoliński, prof. UG,
x) dr Piotr Derengowski,
y) dr Karol Kłodziński,
z) doktorantka mgr Iwona Flis;
 
3) Rada Dyscypliny Filozofia:
a) dr hab. Natasza Szutta, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Stanisław Judycki,
c) dr hab. Anna Chęćka, prof. UG,
d) dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG,
e) dr hab. Piotr Przybysz, prof. UG,
f) dr hab. Artur Szutta, prof. UG,
g) dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG,
h) dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG,
i) dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UG,
j) dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz,
k) doktorant mgr Rafał Lewandowski;
 
4) Rada Dyscypliny Językoznawstwo:
a) dr hab. Izabela Kępka, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Aneta Lewińska,
c) prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska,
d) prof. dr hab. Alicja Pstyga,
e) dr hab. Ewa Badyda, prof. UG,
f) dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG,
g) dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG,
h) dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG,
i) dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG,
j) dr hab. Zenon Lica, prof. UG,
k) dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG,
l) dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG,
m) dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG,
n) dr hab. Dusan Vladislav Pazdjerski, prof. UG,
o) dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG,
p) dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG,
q) dr hab. Gilles Quentel, prof. UG,
r) dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG,
s) dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG,
t) dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG,
u) dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG,
v) dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG,
w) dr hab. Róża Wosiak-Śliwa, prof. UG,
x) dr hab. Magdalena Jaszczewska,
y) dr hab. Izabela Pozierak-Trybisz,
z) dr Ewa Konefał,
za) dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska,
zb) doktorantka mgr Agnieszka Łazor-Pawelec;
 
5) Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo:
a) dr hab. Anna Marchewka, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Marion Brandt,
c) prof. dr hab. Radosław Grześkowiak,
d) prof. dr hab. Edward Jakiel,
e) prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska,
f) prof. dr hab. Jean Ward,
g) dr hab. Dejan Ajdacić, prof. UG,
h) dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG,
i) dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG,
j) dr hab. Bogdan Burliga, prof. UG,
k) dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG,
l) dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG,
m) dr hab. Anna Filipowicz, prof UG,
n) dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG,
o) dr hab. Agnieszka Haas, prof. UG,
p) dr hab. Magdalna Horodecka, prof. UG,
q) dr hab. Dorota Karwacka-Pastor, prof. UG,
r) dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG,
s) dr hab. Marta Koval, prof. UG,
t) dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG,
u) dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG,
v) dr hab. Olga Kubińska, prof. UG,
w) dr hab. Sławomir Leśniak, prof. UG,
x) dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG,
y) dr hab. Maciej Michalski, prof. UG,
z) dr hab. Arkadiusz Misztal, prof. UG,
za) dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG,
zb) dr hab. Izabela Morska, prof. UG,
zc) dr hab. Marek Mosakowski, prof. UG,
zd) dr hab. Anna Ryś, prof. UG,
ze) dr hab. Maria Sibińska, prof. UG,
zf) dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG,
zg) dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG,
zh) dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG,
zi) dr hab. Monika Szuba, prof. UG,
zj) dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG,
zk) dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG,
zl) dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG,
zm) dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. UG,
zn) dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG,
zo) dr hab. Ewa Monika Pomirska,
zp) dr Artur Nowaczewski,
zq) dr Svetlana Pavlenko,
zr)doktorantka mgr Eliza Gościniak;
 
6) Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii:
a) dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Andrzej Kowalski,
c) prof. dr hab. Zbigniew Treppa,
d) dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG,
f) dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG,
g) r hab. Józef Majewski, prof. UG,
h) dr hab. Katarzyna Mirgos, prof. UG,
i) dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG,
j) dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG,
k) ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG,
l) dr Katarzyna Linda-Grycza,
m) doktorant mgr Przemysław Kilian;
 
7) Rada Dyscypliny Nauki o sztuce:
a) prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk,
c) prof. dr hab. Tomasz Torbus,
d) dr hab. Jacek Friedrich, prof. UG,
e) dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, prof. UG,
f) dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG,
g) dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG,
h) dr hab. Sebastian Konefał, prof. UG,
i) dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG,
j) dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG,
k) dr hab. Rafał Makała, prof. UG,
l) dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG,
m) dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG,
n) dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG,
o) dr Paweł Biliński;
 
8) Rada Dyscypliny Matematyka:
a) dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki,
c) prof. dr hab. Tomasz Natkaniec,
d) prof. dr hab. Andrzej Szczepański,
e) dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG,
f) dr hab. Rafał Filipów, prof. UG,
g) dr hab. Jacek Gulgowski, prof. UG,
h) dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG,
i) dr hab. Michał Stukow, prof. UG,
j) dr hab. Piotr Szuca, prof. UG,
k) dr hab. Andreas Zastrow, prof. UG,
l) dr Barbara Wolnik,
m) doktorant mgr Bartłomiej Pawelski;
 
9) Rada Dyscypliny Nauki fizyczne:
a) dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Piotr Bojarski,
c) prof. dr hab. Michał Horodecki,
d) prof. dr hab. Paweł Horodecki,
e) prof. dr hab. Wiesław Laskowski,
f) prof. dr hab. Danuta Makowiec,
g) prof. dr hab. Tomasz Paterek,
h) prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski,
i) dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG,
j) dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG,
k) dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG,
l) dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG,
m) dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG,
n) dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG,
o) dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG,
p) dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG,
q) dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG,
r) dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG,
s) dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG,
t) dr Illia Serdiuk,
u) dr Krzysztof Szczygielski,
v) doktorant mgr Tomasz Młynik;
 
10) Rada Dyscypliny Nauki biologiczne:
a) dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Antoni Banaś,
c) prof. dr hab. Bogdan Banecki,
d) prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
e) prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz,
f) prof. dr hab. Dariusz Jakubas,
g) prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski,
h) prof. dr hab. Igor Konieczny,
i) prof. dr hab. Martin Kukwa,
j) prof. dr hab. Krzysztof Liberek,
k) prof. dr hab. Ewa Łojkowska,
l) prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska,
m) prof. dr hab. Jarosław Marszałek,
n) prof. dr hab. Włodzimierz Meissner,
o) prof. dr hab. Tadeusz Namiotko,
p) prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek,
q) prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz,
r) prof. dr hab. Dariusz Szlachetko,
s) prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
t) prof. dr hab. Marek Ziętara,
u) dr hab. Anna Aksmann, prof. UG,
v) dr hab. Monika Badura, prof. UG,
w) dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG,
x) dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG,
y) dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG,
z) dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG,
za) dr hab. Beata Furmanek-Blaszk, prof. UG,
zb) dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG,
zc) dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG,
zd) dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG,
ze) dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG,
zf) dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG,
zg) dr hab. Jan Kaczor, prof. UG,
zh) dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG,
zi) dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG,
zj) dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG,
zk) dr hab. Ewelina Król, prof. UG,
zl) dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG,
zm) dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik, prof. UG,
zn) dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG,
zo) dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG,
zp) dr hab. Marcin Łoś, prof. UG,
zq) dr hab. Iwona Mruk, prof. UG,
zr) dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG,
zs) dr hab. Magdalena Beata Narajczyk, prof. UG,
zt) dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof. UG,
zu) dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG,
zv) dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG,
zx) dr hab. Jacek Piosik, prof. UG,
zy) dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG,
zz) dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG,
zza) dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG,
zzb) dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG,
zzc) dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG,
zzd) dr hab. Marian Sęktas, prof. UG,
zze) dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG,
zzf) dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG,
zzg) dr hab. Michał Szymański, prof. UG,
zzh) dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG,
zzi) dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG,
zzj) dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG,
zzk) dr hab. Anna Wysocka, prof. UG,
zzl) dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG,
zzm) dr hab. Monika Glinkowska,
zzn) dr hab. Hanna Margońska,
zzo) dr hab. Szymon Ziętkiewicz,
zzp) dr Katarzyna Węgrzyn,
zzq) dr Witold Żakowski,
zzr) doktorantka mgr Karina Prais;
 
11) Rada Dyscypliny Nauki chemiczne:
a) dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Iwona Anusiewicz,
c) prof. dr hab. Cezary Czaplewski,
d) prof. dr hab. Adam Lesner,
e) prof. dr hab. Mariusz Makowski,
f) prof. dr hab. Adam Prahl,
g) prof. dr hab. Tomasz Puzyn,
h) prof. dr hab. Janusz Rak,
i) prof. dr hab. Piotr Rekowski,
j) prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło,
k) prof. dr hab. Krzysztof Rolka,
l) prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka,
m) prof. dr hab. Piotr Skowron,
n) prof. dr hab. Piotr Skurski,
o) prof. dr hab. Bogdan Skwarzec,
p) prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska,
q) dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG,
r) dr hab. Alicja Boryło, prof. UG,
s) dr hab. Magda Caban, prof. UG,
t) dr hab. Agnieszka Chylewska, prof. UG,
u) dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG,
v) dr hab. Dawid Dębowski, prof. UG,
w) dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG,
x) dr hab. Beata Grobelna, prof. UG,
y) dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG,
z) dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG,
za) dr hab. Elżbieta Kamysz, prof. UG,
zb) dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG,
zc) dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG,
zd) dr hab. Beata Liberek, prof. UG,
ze) dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG,
zf) dr hab. Janusz Madaj, prof. UG,
zg) dr hab. Joanna Makowska, prof. UG,
zh) dr hab. Piotr Mucha, prof. UG,
zi) dr hab. Monika Paszkiewicz, prof. UG,
zj) dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG,
zk) dr hab. inż. Emilia Sikorska, prof. UG,
zl) dr hab. Artur Sikorski, prof. UG,
zm) dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG,
zn) dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG,
zo) dr hab. Dariusz Wyrzykowski, prof. UG,
zp) dr hab. Magdalena Wysocka, prof. UG,
zq) dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof. UG,
zr) dr hab. Artur Giełdoń,
zs) dr hab. inż. Ewelina Grabowska-Musiał,
zt) dr hab. Łukasz Haliński,
zu) dr hab. Andrzej Nowicki,
zv) dr hab. Grzegorz Romanowski,
zx) dr hab. Jarosław Ruczyński,
zy) dr hab. Sergey Samsonov,
zz) dr Sylwia Freza,
zza) dr Dorota Zarzeczańska,
zzb) doktorant mgr Mateusz Baluk;
 
12) Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku:
a) prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Jerzy Bolałek,
c) prof. dr hab. Roman Cieśliński,
d) prof. dr hab. Julita Dunalska,
e) prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec,
f) prof. dr hab. Mirosław Miętus,
g) prof. dr hab. Monika Normant-Saremba,
h) prof. dr hab. Jarosław Tęgowski,
i) dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG,
j) dr hab. Luiza Bielecka, prof. UG,
k) dr hab. Dariusz Borowiak, prof. UG,
l) dr hab. Dorota Burska, prof. UG,
m) dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG,
n) dr hab. Bożena Graca, prof. UG,
o) dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. UG,
p) dr hab. Urszula Janas, prof. UG,
q) dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG,
r) dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG,
s) dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska, prof. UG,
t) dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG,
u) dr hab. Katarzyna Palińska, prof. UG,
v) dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG,
w) dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG,
x) dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG,
y) dr hab. Marta Staniszewska, prof. UG,
z) dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG,
za) dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG,
zb) dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG,
zc) dr hab. Piotr Woźniak, prof. UG,
zd) dr hab. Sylwia Śliwińska-Wilczewska,
ze) dr Agata Błaszczyk,
zf) dr Anna Panasiuk,
zg) doktorantka mgr Zofia Konarzewska;
 
13) Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse:
a) dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Jacek Zaucha,
c) dr hab. Monika Bąk, prof. UG,
d) dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG,
e) dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG,
f) dr hab. Giuseppe Cirella, prof. UG,
g) dr hab. Ernest Czermański, prof. UG,
h) dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG,
i) dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG,
j) dr hab. Anna Golejewska, prof. UG,
k) dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG,
l) dr hab. Hanna Klimek, prof. UG,
m) dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG,
n) dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG,
o) dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG,
p) dr hab. Beata Majecka, prof. UG,
q) dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG,
r) dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG,
s) dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG,
t) dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG,
u) dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG,
v) dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG,
w) dr hab. Michał Suchanek, prof. UG,
x) dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG,
y) dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG,
z) dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG,
za) dr hab. Jacek Winiarski prof. UG,
zb) dr hab. Marcin Wołek, prof. UG,
zc) dr hab. Anna Zamojska, prof. UG,
zd) dr hab. Piotr Zientara, prof. UG,
ze) dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska,
zf) dr hab. Joanna Kuczewska,
zg) dr hab. Iwona Sobol,
zh) dr hab. Anita Szymańska,
zi) dr Magdalena Jażdżewska-Gutta,
zj) dr Olga Martyniuk,
zk) doktorantka mgr Zuzanna Borda;
 
14) Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości:
a) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Paweł Miłobędzki,
c) prof. dr hab. Jacek Rybicki,
d) prof. dr hab. Mirosław Szreder,
e) prof. dr hab. Agnieszka Szpitter,
f) prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska,
g) prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz,
h) dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG,
i) dr hab. Robert Bęben, prof. UG,
j) dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG,
k) dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG,
l) dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG,
m) dr hab. Beata Jackowska, prof. UG,
n) dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG,
o) dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof.UG,
p) dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG,
q) dr hab. Przemysław Lech, prof. UG,
r) dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG,
s) dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG,
t) dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG,
u) dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG,
v) dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG,
w) dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG,
x) dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG,
y) dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG,
z) dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG,
za) dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG,
zb) dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG,
zc) dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG,
zd) dr hab. Joanna Sadkowska,
ze) dr Katarzyna Koleśnik,
zf) dr inż. Ewa Malinowska,
zg) doktorantka mgr Pamela Omiotek;
 
15) Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna:
a) prof. dr hab. Iwona Sagan – Przewodnicząca Rady,
b) dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG,
c) dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG,
d) dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG,
e) dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG,
f) dr hab. Lucyna Przybylska, prof. UG,
g) dr hab. Jan Wendt, prof. UG,
h) dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UG,
i) dr Marcin Połom,
j) doktorantka mgr Sandra Żukowska;
 
16) Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji:
a) dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Piotr Mickiewicz,
c) prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki,
d) prof. dr hab. Jacek Tebinka,
e) dr hab. Michał Kubiak, prof. UG,
f) dr hab. Anna Lusińska, prof. UG,
g) dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG,
h) dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG,
i) dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG,
j) dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG,
k) dr hab. Danuta Plecka, prof. UG,
l) dr hab. Jakub Potulski, prof. UG,
m) dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG,
n) dr hab. Adam Romejko, prof. UG,
o) dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG,
p) dr hab. Wojciech Grabowski,
q) dr Tomasz Lenkiewicz,
r) doktorant mgr Łukasz Bień;
 
17) Rada Dyscypliny Nauki prawne:
a) dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Ewa Bagińska,
c) prof. dr hab. Tomasz Bąkowski,
d) prof. dr hab. Jakub Stelina,
e) prof. dr hab. Kamil Zeidler,
f) dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG,
g) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG,
h) dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG,
i) dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG,
j) dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG,
k) dr hab. Michał Gałędek, prof. UG,
l) dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG,
m) dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG ,
n) dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG,
o) dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG,
p) dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG,
q) dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG,
r) dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG,
s) dr hab. Katarzyna Teresa Łasak, prof. UG,
t) dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG,
u) dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG,
v) dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG,
w) dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG,
x) dr hab. Maciej Nyka, prof. UG,
y) dr hab. Dorota Pyć, prof. UG,
z) dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG,
za) dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG,
zb) dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG,
zc) dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG,
zd) dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG,
ze) dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG,
zf) dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG,
zg) dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG,
zh) dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG,
zi) dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG,
zj) dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG,
zk) dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG,
zl) dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG,
zm) dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG,
zn) dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG,
zo) dr hab. Paweł Sut,
zp) dr hab. Jakub Szlachetko,
zq) dr hab. Wojciech Wiewiórowski,
zr) dr hab. Maciej Wojciechowski,
zs) dr Krzysztof Kaszubowski,
zt) dr Dominika Tykwińska-Rutkowska,
zu) doktorant mgr Dominik Mielewczyk;
 
18) Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne:
a) dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński,
c) dr hab. Piotr Czekanowski, prof. UG,
d) dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG,
e) dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG,
f) dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. UG,
g) dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG,
h) dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG,
i) dr hab. Daniel Wicenty, prof. UG,
j) dr hab. Jarosław Załęcki, prof. UG,
k) dr Bartosz Mika,
l) doktorant mgr Marcin Żółtowski;
 
19) Rada Dyscypliny Pedagogika:
a) dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak,
c) prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz,
d) prof. dr hab. Amadeusz Krause,
e) prof. dr hab. Maria Mendel,
f) prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek,
g) dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG,
h) dr hab. Monika Dąbkowska, prof. UG,
i) dr hab. Maria Groenwald, prof. UG,
j) dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG,
k) dr hab. Adela Kożyczkowska, prof. UG,
l) dr hab. Dorota Krzemińska, prof. UG,
m) dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG,
n) dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG,
o) dr hab. Robert Opora, prof. UG,
p) dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG,
q) dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG,
r) dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, prof. UG,
s) dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG,
t) dr hab. Piotr Stańczyk, prof. UG,
u) dr hab. Piotr Zamojski, prof. UG,
v) dr Mariusz Brodnicki,
w) doktorantka mgr Martyna Olszewska;
 
20) Rada Dyscypliny Psychologia:
a) dr hab. Paweł Jurek, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Mariola Bidzan,
c) prof. dr hab. Hanna Brycz,
d) prof. dr hab. Krzysztof Jodzio,
e) prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska,
f) dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG,
g) dr hab. Tomasz Besta, prof. UG,
h) dr hab. Michał Harciarek, prof. UG,
i) dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG,
j) dr hab. Roman Konarski, prof. UG,
k) dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG,
l) dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG,
m) dr hab. Marta Łockiewicz, prof. UG,
n) dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG,
o) dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG,
p) dr hab. inż. Joanna Różycka-Tran, prof. UG,
q) dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG,
r) dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG,
s) dr hab. Łucja Bieleninik,
t) dr hab. Michał Jaśkiewicz,
u) dr Paulina Pawlicka,
v) doktorant mgr Stanisław Czerwiński.

 

§ 3.

Tracą moc zarządzenia:
1) zarządzenie nr 125/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020-2024;
2) zarządzenie nr 14/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu i składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020-2024.
 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku245.47 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 lipca 2022 roku, 7:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło