fbpx Zarządzenie nr 145/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 78/R/22 Rektora UG w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 145/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
17 listopada 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 78/R/22 Rektora UG w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 17 listopada 2022 roku

Na podstawie § 29 ust. 12 i § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze  zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 78/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:
1) na Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji, w miejsce dra hab. Jarosława Noconia, prof. UG, powołuje się prof. dra hab. Piotra Mickiewicza;
2) w skład Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji powołuje się dr hab. Katarzynę Kamińską-Korolczuk.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst zarządzenia nr 78/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020-2024, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i uwzględnia zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem oraz zarządzeniem nr 84/R/22 Rektora UG z dnia 6 lipca 2022 roku, zarządzeniem nr 96/R/22 Rektora UG z dnia 23 sierpnia 2022 roku, zarządzeniem nr 108/R/22 Rektora UG z dnia 29 września 2022 roku, zarządzeniem nr 129/R/22 Rektora UG z dnia 21 października 2022 roku, a także bierze pod uwagę dotychczasowe zmiany w zakresie uzyskanych stopni i tytułów naukowych.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 stycznia 2023 roku, 13:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło