fbpx Zarządzenie nr 14/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu i składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 14/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 stycznia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu i składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 19 stycznia 2022 roku

Na podstawie § 29 ust. 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze  zm.):

§ 1.

Ogłasza się wykaz rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020-2024:
1) Rada Dyscypliny Archeologia;
2) Rada Dyscypliny Historia;
3) Rada Dyscypliny Filozofia;
4) Rada Dyscypliny Językoznawstwo,
5) Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo;
6) Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
7) Rada Dyscypliny Nauki o sztuce;
8) Rada Dyscypliny Matematyka;
9) Rada Dyscypliny Nauki fizyczne;
10) Rada Dyscypliny Nauki biologiczne,
11) Rada Dyscypliny Nauki chemiczne;
12) Rada Dyscypliny Nauki o ziemi i środowisku;
13) Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse;
14) Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości;
15) Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
16) Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji;
17) Rada Dyscypliny Nauki prawne;
18) Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne;
19) Rada Dyscypliny Pedagogika;
20) Rada Dyscypliny Psychologia.

§ 2.

 

Ogłasza się skład osobowy rad dyscyplin naukowych, o których mowa w § 1, na okres do  końca kadencji 2020 – 2024:
1) Rada Dyscypliny Archeologia:
a) dr hab. Marcin Wąs, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Nicholas Sekunda,
c) prof. dr hab. Witold Świętosławski,
d) dr hab. Sławomir Jędraszek, prof. UG,
e) dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG,
f) dr hab. Joanna Pyzel, prof. UG,
g) dr Joanna Dąbal;
 
2) Rada Dyscypliny Historia:
a) dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,
c) prof. dr hab. Igor Hałagida,
d) prof. dr hab. Edmund Kizik,
e) prof. dr hab. Rafał Kubicki,
f) prof. dr hab. Beata Możejko,
g) prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski,
h) dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG,
i) dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG,
j) dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG,
k) dr hab. Barbara Klassa, prof. UG,
l) dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG,
m) dr hab. Michał Kosznicki, prof. UG,
n) dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG,
o) dr hab. Gabriela Majewska, prof. UG,
p) dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG,
q) dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG,
r) dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG,
s) dr hab. Anna Paner, prof. UG,
t) dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG,
u) dr hab. Przemysław Różański, prof. UG,
v) dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG,
w) dr hab. Marek Smoliński, prof. UG,
x) dr Piotr Derengowski,
y) dr Karol Kłodziński,
z) doktorantka mgr Iwona Flis;
 
3) Rada Dyscypliny Filozofia:
a) dr hab. Natasza Szutta, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Stanisław Judycki,
c) dr hab. Anna Chęćka, prof. UG,
d) dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG,
e) dr hab. Piotr Przybysz, prof. UG,
f) dr hab. Artur Szutta, prof. UG,
g) dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG,
h) dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG,
i) dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UG,
j) dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz,
k) doktorant mgr Rafał Lewandowski;
 
4) Rada Dyscypliny Językoznawstwo:
a) dr hab. Izabela Kępka, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Aneta Lewińska,
c) prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska,
d) prof. dr hab. Alicja Pstyga,
e) dr hab. Ewa Badyda, prof. UG,
f) dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG,
g) dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG,
h) dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG,
i) dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG,
j) dr hab. Zenon Lica, prof. UG,
k) dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG,
l) dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG,
m) dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG,
n) dr hab. Dusan Vladislav Pazdjerski, prof. UG,
o) dr hab. Magdalena Jaszczewska,
p) dr hab. Izabela Pozierak-Trybisz,
q) dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG,
r) dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG,
s) dr hab. Gilles Quentel, prof. UG,
t) dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG,
u) dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG,
v) dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG,
w) dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG,
x) dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG,
y) dr hab. Róża Wosiak-Śliwa, prof. UG,
z) dr Ewa Konefał,
za) dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska,
zb) doktorantka mgr Agnieszka Łazor-Pawelec;
 
5) Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo:
a) dr hab. Anna Marchewka, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Radosław Grześkowiak,
c) prof. dr hab. Edward Jakiel,
d) prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska,
e) prof. dr hab. Jean Ward,
f) dr hab. Dejan Ajdacić, prof. UG,
g) dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG,
h) dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG,
i) dr hab. Marion Brandt, prof. UG,
j) dr hab. Bogdan Burliga, prof. UG,
k) dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG,
l) dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG,
m) dr hab. Anna Filipowicz, prof UG,
n) dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG,
o) dr hab. Agnieszka Haas, prof. UG,
p) dr hab. Magdalna Horodecka, prof. UG,
q) dr hab. Dorota Karwacka-Pastor, prof. UG,
r) dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG,
s) dr hab. Marta Koval, prof. UG,
t) dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG,
u) dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG,
v) dr hab. Olga Kubińska, prof. UG,
w) dr hab. Sławomir Leśniak, prof. UG,
x) dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG,
y) dr hab. Maciej Michalski, prof. UG,
z) dr hab. Arkadiusz Misztal, prof. UG,
za) dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG,
zb) dr hab. Izabela Morska,
zc) dr hab. Marek Mosakowski, prof. UG,
zd) dr hab. Ewa Monika Pomirska,
ze) dr hab. Anna Ryś, prof. UG,
zf) dr hab. Maria Sibińska, prof. UG,
zg) dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG,
zh) dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG,
zi) dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG,
zj) dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG,
zk) dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG,
zl) dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG,
zm) dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. UG,
zn) dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG,
zo) dr Artur Nowaczewski,
zp) dr Svetlana Pavlenko,
zq)doktorantka mgr Eliza Gościniak;
 
6) Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii:
a) dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Andrzej Kowalski,
c) prof. dr hab. Zbigniew Treppa,
d) dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG,
e) dr hab. Katarzyna Kaczor, prof. UG,
f) dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG,
g) dr hab. Józef Majewski, prof. UG,
h) dr hab. Katarzyna Mirgos, prof. UG,
i) dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG,
j) dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG,
k) ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG,
l) dr Katarzyna Linda-Grycza,
m) doktorant mgr Przemysław Kilian;
 
7) Skład Rady Dyscypliny Nauki o sztuce:
a) prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk,
c) prof. dr hab. Tomasz Torbus,
d) dr hab. Jacek Friedrich, prof. UG,
e) dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, prof. UG,
f) dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG,
g) dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG,
h) dr hab. Sebastian Konefał, prof. UG,
i) dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG,
j) dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG,
k) dr hab. Rafał Makała, prof. UG,
l) dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG,
m) dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG,
n) dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG,
o) dr Paweł Biliński;
 
8) Skład Rady Dyscypliny Matematyka:
a) dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki,
c) prof. dr hab. Tomasz Natkaniec,
d) prof. dr hab. Andrzej Szczepański,
e) dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG,
f) dr hab. Rafał Filipów, prof. UG,
g) dr hab. Jacek Gulgowski,
h) dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG,
i) dr hab. Michał Stukow, prof. UG,
j) dr hab. Piotr Szuca, prof. UG,
k) dr hab. Andreas Zastrow, prof. UG,
l) dr Barbara Wolnik,
m) doktorant mgr Bartłomiej Pawelski;
 
9) Skład Rady Dyscypliny Nauki fizyczne:
a) dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Piotr Bojarski,
c) prof. dr hab. Michał Horodecki,
d) prof. dr hab. Paweł Horodecki,
e) prof. dr hab. Wiesław Laskowski,
f) prof. dr hab. Danuta Makowiec,
g) prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski,
h) dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG,
i) dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG,
j) dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG,
k) dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG,
l) dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG,
m) dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG,
n) dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG,
o) dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG,
p) dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG,
q) dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG,
r) dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG,
s) dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG,
t) dr Illia Serdiuk,
u) dr Krzysztof Szczygielski,
v) doktorant mgr Tomasz Młynik;
 
10) Skład Rady Dyscypliny Nauki biologiczne:
a) dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Antoni Banaś,
c) prof. dr hab. Bogdan Banecki,
d) prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
e) prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz,
f) prof. dr hab. Dariusz Jakubas,
g) prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski,
h) prof. dr hab. Igor Konieczny,
i) prof. dr hab. Martin Kukwa,
j) prof. dr hab. Krzysztof Liberek,
k) prof. dr hab. Ewa Łojkowska,
l) prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska,
m) prof. dr hab. Jarosław Marszałek,
n) prof. dr hab. Włodzimierz Meissner,
o) prof. dr hab. Tadeusz Namiotko,
p) prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek,
q) prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz,
r) prof. dr hab. Dariusz Szlachetko,
s) prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
t) prof. dr hab. Marek Ziętara,
u) dr hab. Anna Aksmann, prof. UG,
v) dr hab. Monika Badura, prof. UG,
w) dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG,
x) dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG,
y) dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG,
z) dr hab. Beata Furmanek-Blaszk, prof. UG,
za) dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG,
zb) dr hab. Monika Glinkowska, prof. UG,
zc) dr hab. Iwona Głażewska, prof. UG,
zd) dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG,
ze) dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG,
zf) dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG,
zg) dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG,
zh) dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG,
zi) dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG,
zj) dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG,
zk) dr hab. Ewelina Król, prof. UG,
zl) dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG,
zm) dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik, prof. UG,
zn) dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG,
zo) dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG,
zp) dr hab. Marcin Łoś, prof. UG,
zq) dr hab. Hanna Margońska, prof. UG,
zr) dr hab. Iwona Mruk, prof. UG,
zs) dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG,
zt) dr hab. Magdalena Beata Narajczyk, prof. UG,
zu) dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof. UG,
zv) dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG,
zw) dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG,
zx) dr hab. Jacek Piosik, prof. UG,
zy) dr hab. Magdalena Płotka,
zz) dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG,
zza) dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG,
zzb) dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG,
zzc) dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG,
zzd) dr hab. Marian Sęktas, prof. UG,
zze) dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG,
zzf) dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG,
zzg) dr hab. Michał Szymański, prof. UG,
zzh) dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG,
zzi) dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG,
zzj) dr hab. Anna Wysocka, prof. UG,
zzk) dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG,
zzl) dr Katarzyna Węgrzyn,
zzm) dr Witold Żakowski,
zzn) doktorantka mgr Karina Prais;
 
11) Skład Rady Dyscypliny Nauki chemiczne:
a) dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Cezary Czaplewski,
c) prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski,
d) prof. dr hab. Adam Lesner,
e) prof. dr hab. Mariusz Makowski,
f) prof. dr hab. Adam Prahl,
g) prof. dr hab. Tomasz Puzyn,
h) prof. dr hab. Janusz Rak,
i) prof. dr hab. Piotr Rekowski,
j) prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło,
k) prof. dr hab. Krzysztof Rolka,
l) prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka,
m) prof. dr hab. Piotr Skowron,
n) prof. dr hab. Piotr Skurski,
o) prof. dr hab. Bogdan Skwarzec,
p) prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska,
q) dr hab. Iwona Anusiewicz,
r) dr hab. Anna Białk-Bielińska,
s) dr hab. Alicja Boryło,
t) dr hab. Magda Caban,
u) dr hab. Agnieszka Chylewska,
v) dr hab. Aleksandra Dąbrowska,
w) dr hab. Dawid Dębowski,
x) dr hab. Artur Giełdoń,
y) dr hab. Marek Gołębiowski,
z) dr hab. Ewelina Grabowska-Musiał,
za) dr hab. Beata Grobelna, prof. UG,
zb) dr hab. Łukasz Haliński,
zc) dr hab. Dagmara Jacewicz,
zd) dr hab. Elżbieta Jankowska,
ze) dr hab. Elżbieta Kamysz,
zf) dr hab. Karol Krzymiński,
zg) dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG,
zh) dr hab. Beata Liberek, prof. UG,
zi) dr hab. Anna Łęgowska,
zj) dr hab. Janusz Madaj,
zk) dr hab. Joanna Makowska, prof. UG,
zl) dr hab. Piotr Mucha, prof. UG,
zm) dr hab. Andrzej Nowacki,
zn) dr hab. Monika Paszkiewicz,
zo) dr hab. Grzegorz Romanowski,
zp) dr hab. Jarosław Ruczyński,
zq) dr hab. Sergey Samsonov,
zr) dr hab. Adam Sieradzan,
zs) dr hab. Emilia Sikorska, prof. UG,
zt) dr hab. Artur Sikorski, prof. UG,
zu) dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG,
zv) dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG,
zw) dr hab. Dariusz Wyrzykowski,
zx) dr hab. Magdalena Wysocka,
zy) dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof. UG,
zz) dr Sylwia Freza,
zza) dr Dorota Zarzeczańska,
zzb) doktorant mgr Mateusz Baluk;
 
12) Skład Rady Dyscypliny Nauki o ziemi i środowisku:
a) prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Jerzy Bolałek,
c) prof. dr hab. Roman Cieśliński,
d) prof. dr hab. Julita Dunalska,
e) prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec,
f) prof. dr hab. Mirosław Miętus,
g) prof. dr hab. Monika Normant-Saremba,
h) prof. dr hab. Jarosław Tęgowski,
i) dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG,
j) dr hab. Luiza Bielecka, prof. UG,
k) dr hab. Dariusz Borowiak, prof. UG,
l) dr hab. Dorota Burska, prof. UG,
m) dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG,
n) dr hab. Bożena Graca, prof. UG,
o) dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. UG,
p) dr hab. Agnieszka Herman, prof. UG,
q) dr hab. Urszula Janas, prof. UG,
r) dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG,
s) dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG,
t) dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska, prof. UG,
u) dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG,
v) dr hab. Katarzyna Palińska, prof. UG,
w) dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG,
x) dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG,
y) dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG,
z) dr hab. Marta Staniszewska, prof. UG,
za) dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG,
zb) dr hab. Sylwia Śliwińska-Wilczewska,
zc) dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG,
zd) dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG,
ze) dr hab. Piotr Woźniak, prof. UG,
zf) dr Agata Błaszczyk,
zg) dr Anna Panasiuk,
zh) doktorantka mgr Zofia Konarzewska;
 
13) Skład Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse:
a) dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Jacek Zaucha,
c) dr hab. Monika Bąk, prof. UG,
d) dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG,
e) dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG,
f) dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG,
g) dr hab. Giuseppe Cirella, prof. UG,
h) dr hab. Ernest Czermański, prof. UG,
i) dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG,
j) dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG,
k) dr hab. Anna Golejewska, prof. UG,
l) dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG,
m) dr hab. Hanna Klimek, prof. UG,
n) dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG,
o) dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG,
p) dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG,
q) dr hab. Beata Majecka, prof. UG,
r) dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG,
s) dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG,
t) dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG,
u) dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG,
v) dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG,
w) dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG,
x) dr hab. Michał Suchanek, prof. UG,
y) dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG,
z) dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG,
za) dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG,
zb) dr hab. Jacek Winiarski prof. UG,
zc) dr hab. Marcin Wołek, prof. UG,
zd) dr hab. Anna Zamojska, prof. UG,
ze) dr hab. Piotr Zientara, prof. UG,
zf) dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska,
zg) dr hab. Joanna Kuczewska,
zh) dr hab. Iwona Sobol,
zi) dr hab. Anita Szymańska,
zj) dr Magdalena Jażdżewska-Gutta,
zk) dr Olga Martyniuk,
zl) doktorantka mgr Zuzanna Borda;
 
14) Skład Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości:
a) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Paweł Miłobędzki,
c) prof. dr hab. Jacek Rybicki,
d) prof. dr hab. Mirosław Szreder,
e) prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska,
f) dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG,
g) dr hab. Robert Bęben, prof. UG,
h) dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG,
i) dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG,
j) dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG,
k) dr hab. Beata Jackowska, prof. UG,
l) dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG,
m) dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof.UG,
n) dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG,
o) dr hab. Przemysław Lech, prof. UG,
p) dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG,
q) dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG,
r) dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG,
s) dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG,
t) dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG,
u) dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG,
v) dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG,
w) dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG,
x) dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG,
y) dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG,
z) dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska,
za) dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG,
zb) dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG,
zc) dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG,
zd) dr hab. Joanna Sadkowska,
ze) dr Katarzyna Koleśnik,
zf) dr inż. Ewa Malinowska,
zg) doktorantka mgr Pamela Omiotek;
 
15) Skład Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna:
a) prof. dr hab. Iwona Sagan – Przewodnicząca Rady,
b) dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG,
c) dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG,
d) dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG,
e) dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG,
f) dr hab. Lucyna Przybylska, prof. UG,
g) dr hab. Jan Wendt, prof. UG,
h) dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UG,
i) dr Marcin Połom,
j) doktorantka mgr Sandra Żukowska;
 
16) Skład Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji:
a) dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Piotr Mickiewicz,
c) prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki,
d) prof. dr hab. Jacek Tebinka,
e) dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG,
f) dr hab. Michał Kubiak, prof. UG,
g) dr hab. Anna Lusińska, prof. UG,
h) dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG,
i) dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG,
j) dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG,
k) dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG,
l) dr hab. Danuta Plecka, prof. UG,
m) dr hab. Jakub Potulski, prof. UG,
n) dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG,
o) dr hab. Adam Romejko, prof. UG,
p) dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG,
q) dr hab. Wojciech Grabowski,
r) dr Tomasz Lenkiewicz,
s) doktorant mgr Łukasz Bień;
 
17) Skład Rady Dyscypliny Nauki prawne:
a) dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Ewa Bagińska,
c) prof. dr hab. Tomasz Bąkowski,
d) prof. dr hab. Jakub Stelina,
e) prof. dr hab. Kamil Zeidler,
f) dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG,
g) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG,
h) dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG,
i) dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG,
j) dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG,
k) dr hab. Michał Gałędek, prof. UG,
l) dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG,
m) dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG ,
n) dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG,
o) dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG,
p) dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG,,
q) dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG,
r) dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG,
s) dr hab. Katarzyna Teresa Łasak, prof. UG,
t) dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG,
u) dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG,
v) dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG,
w) dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG,
x) dr hab. Maciej Nyka, prof. UG,
y) dr hab. Dorota Pyć, prof. UG,,
z) dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG,
za) dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG,
zb) dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG,
zc) dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG,
zd) dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG,
ze) dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG,
zf) dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG,
zg) dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG,
zh) dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG,
zi) dr hab. Wojciech Wiewiórowski,
zj) dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG,
zk) dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG,
zl) dr hab. Maciej Wojciechowski,
zm) dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG ,
zn) dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG,
zo) dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG,
zp) dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG,
zq) dr Krzysztof Kaszubowski,
zr) dr Dominika Tykwińska-Rutkowska,
zs) doktorant mgr Dominik Mielewczyk;
 
18) Skład Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne:
a) dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński,
c) dr hab. Piotr Czekanowski, prof. UG,
d) dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG,
e) dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG,
f) dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. UG,
g) dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG,
h) dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG,
i) dr hab. Daniel Wicenty,
j) dr hab. Jarosław Załęcki, prof. UG,
k) dr Bartosz Mika,
l) doktorant mgr Marcin Żółtowski;
 
19) Skład Rady Dyscypliny Pedagogika:
a) dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak,
c) prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz,
d) prof. dr hab. Amadeusz Krause,
e) prof. dr hab. Maria Mendel,
f) prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek,
g) dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG,
h) dr hab. Monika Dąbkowska, prof. UG,
i) dr hab. Maria Groenwald, prof. UG,
j) dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG,
k) dr hab. Adela Kożyczkowska, prof. UG,
l) dr hab. Dorota Krzemińska, prof. UG,
m) dr hab. Małgorzata Lewartowska-Żychowicz,
n) dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG,
o) dr hab. Robert Opora, prof. UG,
p) dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG,
q) dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG,
r) dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, prof. UG,
s) dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG,
t) dr hab. Piotr Stańczyk, prof. UG,
u) dr hab. Piotr Zamojski,
v) dr Mariusz Brodnicki,
w) doktorantka mgr Martyna Olszewska;
 
20) Skład Rady Dyscypliny Psychologia:
a) dr hab. Paweł Jurek, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Mariola Bidzan,
c) prof. dr hab. Hanna Brycz,
d) prof. dr hab. Krzysztof Jodzio,
e) prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska,
f) dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG,
g) dr hab. Tomasz Besta, prof. UG,
h) dr hab. Michał Harciarek, prof. UG,
i) dr hab. Michał Jaśkiewicz,
j) dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG,
k) dr hab. Roman Konarski, prof. UG,
l) dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG,
m) dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG,
n) dr hab. Marta Łockiewicz,
o) dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG,
p) dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG,
q) dr hab. inż. Joanna Różycka-Tran, prof. UG,
r) dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG,,
s) dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG,
t) dr Paulina Pawlicka
u) doktorant mgr Stanisław Czerwiński .

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku107.46 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 czerwca 2022 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło