fbpx Zarządzenie nr 6/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 6/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 stycznia 2023 roku
w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 25 stycznia 2023 roku

Na podstawie § 29 ust. 12 i § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze  zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się wykaz rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020-2024:

1) Rada Dyscypliny Archeologia;
2) Rada Dyscypliny Historia;
3) Rada Dyscypliny Filozofia;
4) Rada Dyscypliny Polonistyka;
5) Rada Dyscypliny Językoznawstwo,
6) Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo;
7) Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii;
8) Rada Dyscypliny Nauki o sztuce;
9) Rada Dyscypliny Matematyka;
10) Rada Dyscypliny Nauki fizyczne;
11) Rada Dyscypliny Nauki biologiczne,
12) Rada Dyscypliny Biotechnologia;
13) Rada Dyscypliny Nauki chemiczne;
14) Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku;
15) Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse;
16) Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości;
17) Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
18) Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji;
19)Rada Dyscypliny Nauki prawne;
20) Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne;
21) Rada Dyscypliny Pedagogika;
22) Rada Dyscypliny Psychologia;
23) Rada Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach.

 

§ 2.

Ogłasza się skład osobowy rad dyscyplin naukowych, o których mowa w § 1, na okres do  końca kadencji 2020 – 2024:

1) Rada Dyscypliny Archeologia:
a) dr hab. Marcin Wąs, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Nicholas Sekunda,
c) prof. dr hab. Witold Świętosławski,
d) dr hab. Sławomir Jędraszek, prof. UG,
e) dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG,
f) dr hab. Joanna Pyzel, prof. UG,
g) dr Joanna Dąbal,
h) doktorantka mgr Kalina Więcaszek;
 
2) Rada Dyscypliny Historia:
a) dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,
c) prof. dr hab. Igor Hałagida,
d) prof. dr hab. Edmund Kizik,
e) prof. dr hab. Rafał Kubicki,
f) prof. dr hab. Beata Możejko,
g) prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski,
h) dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG,
i) dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG,
j) dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG,
k) dr hab. Barbara Klassa, prof. UG,
l) dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG,
m) dr hab. Michał Kosznicki, prof. UG,
n) dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG,
o) dr hab. Gabriela Majewska, prof. UG,
p) dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG,
q) dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG,
r) dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG,
s) dr hab. Piotr Perkowski, prof. UG,
t) dr hab. Przemysław Różański, prof. UG,
u) dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. UG,
v) dr hab. Marek Smoliński, prof. UG,
w) dr hab. Iwona Janicka,
x) dr Piotr Derengowski,
y) dr Karol Kłodziński,
z) doktorantka mgr Iwona Flis;
 
3) Rada Dyscypliny Filozofia:
a) dr hab. Natasza Szutta, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Stanisław Judycki,
c) dr hab. Anna Chęćka, prof. UG,
d) dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG,
e) dr hab. Piotr Przybysz, prof. UG,
f) dr hab. Artur Szutta, prof. UG,
g) dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG,
h) dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG,
i) dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UG,
j) dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz,
k) doktorant mgr Paweł Sikora;
 
4) Rada Dyscypliny Polonistyka:
a) prof. dr hab. Radosław Grześkowiak,
b) prof. dr hab. Edward Jakiel,
c) prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski,
d) prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska,
e) prof. dr hab. Stanisław Rosiek,
f) prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska,
g) dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG,
h) dr hab. Anna Filipowicz, prof. UG,
i) dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG,
j) dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG,
k) dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG,
l) dr hab. Maciej Michalski, prof. UG,
m) dr hab. Beata Milewska, prof. UG,
n) dr hab. Piotr Millati, prof. UG,
o) dr hab. Zofia Pomirska, prof. UG,
p) dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG,
q) dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG,
r) dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG,
s) dr hab. Artur Nowaczewski,
t) dr hab. Ewa Monika Pomirska;
 
5) Rada Dyscypliny Językoznawstwo:
a) dr hab. Izabela Kępka, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Aneta Lewińska,
c) prof. dr hab. Alicja Pstyga,
d) dr hab. Ewa Badyda, prof. UG,
e) dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG,
f) dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG,
g) dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG,
h) dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG,
i) dr hab. Zenon Lica, prof. UG,
j) dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG,
k) dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG,
l) dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG,
m) dr hab. Dusan Vladislav Pazdjerski, prof. UG,
n) dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG,
o) dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG,
p) dr hab. Gilles Quentel, prof. UG,
q) dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG,
r) dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG,
s) dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG,
t) dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG,
u) dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG,
v) dr hab. Róża Wosiak-Śliwa, prof. UG,
w) dr hab. Magdalena Jaszczewska,
x) dr hab. Izabela Pozierak-Trybisz,
y) dr Ewa Konefał,
z) dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska,
za) doktorantka mgr Adriana Wacewicz-Chorosz;
 
6) Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo:
a) dr hab. Anna Marchewka, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Marion Brandt,
c) prof. dr hab. Sławomir Leśniak,
d) prof. dr hab. Jean Ward,
e) dr hab. Dejan Ajdacić, prof. UG,
f) dr hab. Izabela Bogumił, prof. UG,
g) dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG,
h) dr hab. Bogdan Burliga, prof. UG,
i) dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG,
j) dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG,
k) dr hab. Agnieszka Haas, prof. UG,
l) dr hab. Dorota Karwacka-Pastor, prof. UG,
m) dr hab. Marta Koval, prof. UG,
n) dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG,
o) dr hab. Olga Kubińska, prof. UG,
p) dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG,
q) dr hab. Arkadiusz Misztal, prof. UG,
r) dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG,
s) dr hab. Izabela Morska, prof. UG,
t) dr hab. Marek Mosakowski, prof. UG,
u) dr hab. Anna Ryś, prof. UG,
v) dr hab. Maria Sibińska, prof. UG,
w) dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG,
x) dr hab. Monika Szuba, prof. UG,
y) dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG,
z) dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG,
za) dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG,
zb) dr Svetlana Pavlenko,
zc) doktorantka mgr Eliza Gościniak;
 
7) Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii:
a) dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Andrzej Kowalski,
c) prof. dr hab. Wojciech Owczarski,
d) dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG,
e) dr hab. Katarzyna Kaczor, prof. UG,
f) dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG,
g) dr hab. Józef Majewski, prof. UG,
h) dr hab. Katarzyna Mirgos, prof. UG,
i) dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG,
j) dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG,
k) ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG,
l) doktorant mgr Przemysław Kilian;
 
8) Rada Dyscypliny Nauki o sztuce:
a) prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk,
c) prof. dr hab. Tomasz Torbus,
d) dr hab. Jacek Friedrich, prof. UG,
e) dr hab. Magdalena Howorus-Czajka, prof. UG,
f) dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG,
g) dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG,
h) dr hab. Sebastian Konefał, prof. UG,
i) dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG,
j) dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG,
k) dr hab. Rafał Makała, prof. UG,
l) dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG,
m) dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG,
n) dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG,
o) dr Paweł Biliński;
 
9) Rada Dyscypliny Matematyka:
a) dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Tomasz Natkaniec,
c) prof. dr hab. Andrzej Szczepański,
d) prof. dr hab. Andrzej Szepietowski,
e) dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG,
f) dr hab. Rafał Filipów, prof. UG,
g) dr hab. Jacek Gulgowski, prof. UG,
h) dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG,
i) dr hab. Michał Stukow, prof. UG,
j) dr hab. Piotr Szuca, prof. UG,
k) dr hab. Andreas Zastrow, prof. UG,
l) dr Barbara Wolnik;
 
10) Rada Dyscypliny Nauki fizyczne:
a) dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Piotr Bojarski,
c) prof. dr hab. Michał Horodecki,
d) prof. dr hab. Paweł Horodecki,
e) prof. dr hab. Wiesław Laskowski,
f) prof. dr hab. Danuta Makowiec,
g) prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski,
h) dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG,
i) dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG,
j) dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG,
k) dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG,
l) dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG,
m) dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG,
n) dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG,
o) dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG,
p) dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. UG,
q) dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG,
r) dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG,
s) dr Illia Serdiuk,
t) dr Krzysztof Szczygielski,
u) doktorant mgr Tomasz Młynik;
 
11) Rada Dyscypliny Nauki biologiczne:
a) dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz,
c) prof. dr hab. Dariusz Jakubas,
d) prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski,
e) prof. dr hab. Martin Kukwa,
f) prof. dr hab. Włodzimierz Meissner,
g) prof. dr hab. Tadeusz Namiotko,
h) prof. dr hab. Katarzyna Potrykus,
i) prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek,
j) prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz,
k) prof. dr hab. Dariusz Szlachetko,
l) prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
m) prof. dr hab. Marek Ziętara,
n) dr hab. Anna Aksmann, prof. UG,
o) dr hab. Monika Badura, prof. UG,
p) dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG,
q) dr hab. Beata Furmanek-Blaszk, prof. UG,
r) dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG,
s) dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG,
t) dr hab. Jan Kaczor, prof. UG,
u) dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG,
v) dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG,
w) dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG,
x) dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik, prof. UG,
y) dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG,
z) dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG,
za) dr hab. Marcin Łoś, prof. UG,
zb) dr hab. Iwona Mruk, prof. UG,
zc) dr hab. Magdalena Beata Narajczyk, prof. UG,
zd) dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof. UG,
ze) dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG,
zf) dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG,
zg) dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG,
zh) dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG,
zi) dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG,
zj) dr hab. Marian Sęktas, prof. UG,
zk) dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG,
zl) dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG,
zm) dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG,
zn) dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG,
zo) dr hab. Anna Wysocka, prof. UG,
zp) dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG,
zq) dr hab. Monika Glinkowska,
zr) dr hab. Hanna Margońska,
zs) dr hab. Dorota Żurawa-Janicka,
zt) dr Witold Żakowski,
zu) doktorantka mgr Dominika Kapuścińska;
 
12) Rada Dyscypliny Biotechnologia:
a) prof. dr hab. Antoni Banaś,
b) prof. dr hab. Bogdan Banecki,
c) prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
d) prof. dr hab. Igor Konieczny,
e) prof. dr hab. Krzysztof Liberek,
f) prof. dr hab. Ewa Łojkowska,
g) prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska,
h) prof. dr hab. Jarosław Marszałek,
i) dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG,
j) dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG,
k) dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG,
l) dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG,
m) dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG,
n) dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG,
o) dr hab. Ewelina Król, prof. UG,
p) dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG,
q) dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG,
r) dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG,
s) dr hab. Jacek Piosik, prof. UG,
t) dr hab. Michał Szymański, prof. UG,
u) dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG,
v) dr hab. Szymon Ziętkiewicz;
 
13) Rada Dyscypliny Nauki chemiczne:
a) dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Iwona Anusiewicz,
c) prof. dr hab. Cezary Czaplewski,
d) prof. dr hab. Adam Lesner,
e) prof. dr hab. Mariusz Makowski,
f) prof. dr hab. Adam Prahl,
g) prof. dr hab. Tomasz Puzyn,
h) prof. dr hab. Janusz Rak,
i) prof. dr hab. Piotr Rekowski,
j) prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło,
k) prof. dr hab. Krzysztof Rolka,
l) prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka,
m) prof. dr hab. Piotr Skowron,
n) prof. dr hab. Piotr Skurski,
o) prof. dr hab. Bogdan Skwarzec,
p) prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska,
q) dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG,
r) dr hab. Alicja Boryło, prof. UG,
s) dr hab. Magda Caban, prof. UG,
t) dr hab. Agnieszka Chylewska, prof. UG,
u) dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG,
v) dr hab. Dawid Dębowski, prof. UG,
w) dr hab. Artur Giełdoń, prof. UG,
x) dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG,
y) dr hab. Beata Grobelna, prof. UG,
z) dr hab. Łukasz Haliński, prof. UG,
za) dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG,
zb) dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG,
zc) dr hab. Elżbieta Kamysz, prof. UG,
zd) dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG,
ze) dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG,
zf) dr hab. Beata Liberek, prof. UG,
zg) dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG,
zh) dr hab. Janusz Madaj, prof. UG,
zi) dr hab. Joanna Makowska, prof. UG,
zj) dr hab. Piotr Mucha, prof. UG,
zk) dr hab. Monika Paszkiewicz, prof. UG,
zl) dr hab. Grzegorz Romanowski, prof. UG,
zm) dr hab. Sergey Samsonov, prof. UG,
zn) dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG,
zo) dr hab. inż. Emilia Sikorska, prof. UG,
zp) dr hab. Artur Sikorski, prof. UG,
zq) dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG,
zr) dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG,
zs) dr hab. Dariusz Wyrzykowski, prof. UG,
zt) dr hab. Magdalena Wysocka, prof. UG,
zu) dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof. UG,
zv) dr hab. inż. Ewelina Grabowska-Musiał,
zw) dr hab. Andrzej Nowacki,
zx) dr hab. Jarosław Ruczyński,
zy) dr Sylwia Freza,
zz) dr Dorota Zarzeczańska,
zza) doktorant mgr Mateusz Baluk;
 
14) Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku:
a) prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Jerzy Bolałek,
c) prof. dr hab. Roman Cieśliński,
d) prof. dr hab. Julita Dunalska,
e) prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec,
f) prof. dr hab. Mirosław Miętus,
g) prof. dr hab. Monika Normant-Saremba,
h) prof. dr hab. Jarosław Tęgowski,
i) dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG,
j) dr hab. Luiza Bielecka, prof. UG,
k) dr hab. Dorota Burska, prof. UG,
l) dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG,
m) dr hab. Bożena Graca, prof. UG,
n) dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. UG,
o) dr hab. Urszula Janas, prof. UG,
p) dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG,
q) dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG,
r) dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska, prof. UG,
s) dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG,
t) dr hab. Katarzyna Palińska, prof. UG,
u) dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG,
v) dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG,
w) dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG,
x) dr hab. Marta Staniszewska, prof. UG,
y) dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG,
z) dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG,
za) dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG,
zb) dr hab. Piotr Woźniak, prof. UG,
zc) dr hab. Sylwia Śliwińska-Wilczewska,
zd) dr Agata Błaszczyk,
ze) dr Anna Panasiuk,
zf) doktorantka mgr Zofia Konarzewska;
 
15) Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse:
a) dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Jacek Zaucha,
c) dr hab. Monika Bąk, prof. UG,
d) dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG,
e) dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG,
f) dr hab. Giuseppe Cirella, prof. UG,
g) dr hab. Ernest Czermański, prof. UG,
h) dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG,
i) dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG,
j) dr hab. Anna Golejewska, prof. UG,
k) dr hab. Hanna Klimek, prof. UG,
l) dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG,
m) dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG,
n) dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG,
o) dr hab. Beata Majecka, prof. UG,
p) dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG,
q) dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG,
r) dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG,
s) dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG,
t) dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG,
u) dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG,
v) dr hab. Michał Suchanek, prof. UG,
w) dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG,
x) dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG,
y) dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG,
z) dr hab. Jacek Winiarski prof. UG,
za) dr hab. Marcin Wołek, prof. UG,
zb) dr hab. Anna Zamojska, prof. UG,
zc) dr hab. Piotr Zientara, prof. UG,
zd) dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska,
ze) dr hab. Joanna Kuczewska,
zf) dr hab. Iwona Sobol,
zg) dr hab. Anita Szymańska,
zh) dr Magdalena Jażdżewska-Gutta,
zi) dr Olga Martyniuk,
zj) doktorantka mgr Zuzanna Borda;
 
16) Rada Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości:
a) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Paweł Miłobędzki,
c) prof. dr hab. Jacek Rybicki,
d) prof. dr hab. Mirosław Szreder,
e) prof. dr hab. Agnieszka Szpitter,
f) prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska,
g) prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz,
h) dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG,
i) dr hab. Robert Bęben, prof. UG,
j) dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG,
k) dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG,
l) dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG,
m) dr hab. Beata Jackowska, prof. UG,
n) dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG,
o) dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof.UG,
p) dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG,
q) dr hab. Przemysław Lech, prof. UG,
r) dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG,
s) dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG,
t) dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG,
u) dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG,
v) dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG,
w) dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG,
x) dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG,
y) dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG,
z) dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG,
za) dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG,
zb) dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG,
zc) dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG,
zd) dr hab. Anna Dziadkiewicz,
ze) dr hab. Joanna Sadkowska,
zf) dr hab. inż. Piotr Sliż,
zg) dr Katarzyna Koleśnik,
zh) dr inż. Ewa Malinowska,
zi) doktorantka mgr Julia Jarzyński;
 
17) Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna:
a) dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Iwona Sagan,
c) dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG,
d) dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG,
e) dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG,
f) dr hab. Lucyna Przybylska, prof. UG,
g) dr hab. Oleksandr Radchenko, prof. UG,
h) dr hab. inż. arch. Monika Trojanowska, prof. UG,
i) dr hab. Jan Wendt, prof. UG,
j) dr Marcin Połom,
k) doktorantka mgr Sandra Żukowska;
 
18) Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji:
a) prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki,
c) prof. dr hab. Jacek Tebinka,
d) dr hab. Michał Kubiak, prof. UG,
e) dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG,
f) dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG,
g) dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG,
h) dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG,
i) dr hab. Danuta Plecka, prof. UG,
j) dr hab. Jakub Potulski, prof. UG,
k) dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG,
l) dr hab. Adam Romejko, prof. UG,
m) dr hab. Wojciech Grabowski,
n) dr hab. Katarzyna Kamińska-Korolczuk,
o) dr Tomasz Lenkiewicz,
p) doktorant mgr Łukasz Bień;
 
19) Rada Dyscypliny Nauki prawne:
a) dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Ewa Bagińska,
c) prof. dr hab. Tomasz Bąkowski,
d) prof. dr hab. Jakub Stelina,
e) prof. dr hab. Kamil Zeidler,
f) dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG,
g) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG,
h) dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG,
i) dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG,
j) dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG,
k) dr hab. Michał Gałędek, prof. UG,
l) dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG,
m) dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG ,
n) dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG,
o) dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG,
p) dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG,
q) dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG,
r) dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG,
s) dr hab. Katarzyna Teresa Łasak, prof. UG,
t) dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG,
u) dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG,
v) dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG,
w) dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG,
x) dr hab. Maciej Nyka, prof. UG,
y) dr hab. Dorota Pyć, prof. UG,
z) dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG,
za) dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG,
zb) dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG,
zc) dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG,
zd) dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG,
ze) dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG,
zf) dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG,
zg) dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG,
zh) dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG,
zi) dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG,
zj) dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG,
zk) dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG,
zl) dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG,
zm) dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG,
zn) dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG,
zo) dr hab. Paweł Sut,
zp) dr hab. Jakub Szlachetko,
zq) dr hab. Wojciech Wiewiórowski,
zr) dr hab. Maciej Wojciechowski,
zs) dr Krzysztof Kaszubowski,
zt) dr Dominika Tykwińska-Rutkowska,
zu) doktorantka mgr Paula Chmielowska;
 
20) Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne:
a) prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Przewodniczący Rady,
b) dr hab. Piotr Czekanowski, prof. UG,
c) dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG,
d) dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG,
e) dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG,
f) dr hab. Monika Mazurek-Janasik, prof. UG,
g) dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG,
h) dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG,
i) dr hab. Daniel Wicenty, prof. UG,
j) dr hab. Jarosław Załęcki, prof. UG,
k) dr hab. Bartosz Mika,
l) doktorant mgr Stefan Biedronka;
 
21) Rada Dyscypliny Pedagogika:
a) dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – Przewodnicząca Rady,
b) prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak,
c) prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz,
d) prof. dr hab. Amadeusz Krause,
e) prof. dr hab. Maria Mendel,
f) prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek,
g) dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG,
h) dr hab. Marcin Boryczko, prof. UG,
i) dr hab. Monika Dąbkowska, prof. UG,
j) dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG,
k) dr hab. Adela Kożyczkowska, prof. UG,
l) dr hab. Dorota Krzemińska, prof. UG,
m) dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG,
n) dr hab. Robert Opora, prof. UG,
o) dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG,
p) dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, prof. UG,
q) dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG,
r) dr hab. Piotr Stańczyk, prof. UG,
s) dr hab. Agnieszka Woynarowska,
t) dr Mariusz Brodnicki,
u) doktorantka mgr Patrycja Ciurkowska;
 
22) Rada Dyscypliny Psychologia:
a) dr hab. Paweł Jurek, prof. UG – Przewodniczący Rady,
b) prof. dr hab. Mariola Bidzan,
c) prof. dr hab. Hanna Brycz,
d) prof. dr hab. Krzysztof Jodzio,
e) prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska,
f) dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG,
g) dr hab. Tomasz Besta, prof. UG,
h) dr hab. Michał Harciarek, prof. UG,
i) dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG,
j) dr hab. Roman Konarski, prof. UG,
k) dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG,
l) dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG,
m) dr hab. Marta Łockiewicz, prof. UG,
n) dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG,
o) dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG,
p) dr hab. inż. Joanna Różycka-Tran, prof. UG,
q) dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG,
r) dr hab. Anna Zawadzka, prof. UG,
s) dr hab. Łucja Bieleninik,
t) dr hab. Michał Jaśkiewicz,
u) dr Paulina Pawlicka,
v) doktorantka mgr Martyna Kostyra;
 
23) Rada Dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach:
a) prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz,
b) prof. dr hab. Zbigniew Treppa,
c) dr hab. Karolina Aszyk-Treppa, prof. UG,
d) dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG,
e) dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska,
f) dr hab. Dariusz Konrad Sikorski, prof. UG.

 

§ 3.

Powołanie przewodniczących Rad Dyscyplin, o których mowa w § 1 pkt 4, 12 i 23 oraz § 2 pkt 4, 12 i 23 nastąpi w trybie § 29 ust. 9 Statutu UG, po uprzednim wskazaniu kandydatów przez członków Rad Dyscyplin na pierwszym zwołanym posiedzeniu.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie nr 78/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 – 2024.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku119.9 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 lutego 2023 roku, 14:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło