fbpx Zarządzenie nr 129/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 78/R/22 Rektora UG w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 129/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 października 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 78/R/22 Rektora UG w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 - 2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 21 października 2022 roku

Na podstawie § 29 ust. 12 i § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze  zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 78/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie składu rad dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:
1) w skład Rady Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna powołuje się dr hab. Monikę Trojanowską, prof. UG i dra hab. Oleksandra Radchenko, prof. UG;
2) w skład Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości powołuje się dr hab. Annę Dziadkiewicz;
3) ze składu Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji odwołuje się dr hab. Annę Lusińską, prof. UG;
4) ze składu Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse odwołuje się dra hab. Andrzeja Jezierskiego, prof. UG;
5) ze składu Rady Dyscypliny Nauki o kulturze i religii odwołuje się dr Katarzynę Lindę-Gryczę.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku65.67 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2022 roku, 10:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło