fbpx Joanna Elżbieta Sikora-Alicka | Biuletyn Informacji Publicznej

Joanna Elżbieta Sikora-Alicka

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2021 roku

magister Finansów i rachunkowości w zakresie Rachunkowości i controllingu

Joanna Elżbieta Sikora-Alicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Efektywność działalności polskich szpitali klinicznych

Effectiveness of Polish Clinical Hospitals

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Kamińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Promotor pomocniczy: dr Aldona Uziębło
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, dr hab. Katarzyna Kolasa, dr hab. Grażyna Voss

Dyplom nr 4712.


Gdańsk, 25 listopada 2021 r.

Praca doktorska

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract476.48 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie498.6 KB
Data publikacji: czwartek, 5 listopada 2020 roku, 11:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 listopada 2021 roku, 12:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka