fbpx Aleksandra Marcelina Aziewicz | Biuletyn Informacji Publicznej

Aleksandra Marcelina Aziewicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2022 roku

magister Ekonomii w zakresie Biznesu elektronicznego

Aleksandra Marcelina Aziewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizmy reakcji strony popytowej (DSR) a zachowania gospodarstw domowych na rynku energii elektrycznej”

„Demand Side Response Mechanisms and Household Consumer Behaviour on the Electricity Market”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Czuba
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Garbicz, dr hab. Henryk Woźniak

Dyplom nr 4857.


Gdańsk, 20 grudnia 2022 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract832.23 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie938.74 KB

Recenzje

Data publikacji: środa, 6 lipca 2022 roku, 11:31
Ostatnia modyfikacja: środa, 28 grudnia 2022 roku, 11:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka