fbpx Uchwała nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 121/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 września 2019 roku

Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do niniejszej uchwały określa się „Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim”.

 

§ 2.

Załącznik, o który mowa w § 1, stosuje się do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., z uwzględnieniem art. 179 ust. 6-9 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 1 października 2019 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 marca 2023 roku, 9:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny