fbpx Uchwała nr 69/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 69/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 69/14
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 października 2014 roku
w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w zw. z § 36 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określający zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji kursów dokształcających i szkoleń oraz obowiązki uczestników kursów dokształcających i szkoleń.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz