fbpx Zarządzenie nr 15/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu innych form kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 15/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 lutego 2021 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu innych form kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 2 lutego 2021 roku

Na podstawie  art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019  r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin innych form kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
 prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 listopada 2022 roku, 12:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło