fbpx Zarządzenie nr 139/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu innych form kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 139/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 listopada 2022 roku
w sprawie Regulaminu innych form kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 2 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin innych form kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Przepisy Regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się również do innych form kształcenia prowadzonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 15/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu innych form kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2022 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 listopada 2022 roku, 14:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło