fbpx Zarządzenie nr 69/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 69/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 69/R/14
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 czerwca 2014 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawieart. 186 ust. 1 oraz art. 199 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora UG nr 87/R/11 z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz