fbpx Zarządzenie nr 87/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 87/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
6 grudnia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 186 ust. 1 w związku z art.199 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora UG nr 56/R/06 z dnia 30 listopada 2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2011 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz